[ home ] [ impressum ] [ rus ] [ eng ] [ deu ]
 Nieuws  | Concept | Situatie | Tentoonstelling | Organisatie | Partners | Kontakt 

Nieuws


 5 April 2008

Foto's van de opening zijn vanaf vandaag te vinden onder [ Expositie / Opening ]. De text bij de foto's volgt nog.

 1 April 2008

Helaas updaten we het nieuws vandaag pas weer. Afgelopen week was een week vol stress. We hadden slechts 4 dagen om meer dan 200 kunstwerken te exposeren. Zo moesten we om leren gaan met expositie wanden uit de Sovjet tijd en met 'bewakers' uit de jaren 80, die het museum zelfs tijdens de opening van de expositie wilde sluiten. Ondertussen was er nog een trailer voor de televisie, verschillende interviews met de tv en de radio en een grote pers conferentie. Maar uiteindelijk heeft dit alles geleid tot een succesvulle en prachtige expositie. Vele nieuwsgierige bezoekers en pers waren bij de opening en we hebben vele positieve reacties gehad vanuit verschillende richtingen. Veel mensen, vooral jongeren, hopen en verwachten een culturele verandering en daaraan heeft deze tentoonstelling zeker bijgedragen.


Camerae opstelling

Beeld uit de trailerPers conferentie


Steffen Laas,
Cultuur en pers attaché,
Duitse ambassade in Bishkek

De opening van een pakketje

Hier nog wat indrukken van afgelopen week. Meer beelden van de opening volgen nog. Momenteel werken we aan de documentering van alle kunstwerken voor de website. Met betrekking tot dit, zal er in de komende dagen nog met alle deelnemers contact gezocht worden.


Bij de start van de opbouw

Verven


Foto hoek

Peter bij de dokumentatie van alle werken

 12 Maart 2008

Emil Djumabaev is een regiseur. We zijn een keer met hem naar de douane gegaan om de tegengehouden pakketjes te bevrijden. Terwijl we wachtte op de douane beambte die ons verder zou moeten helpen, heeft Emil ons uit de doeken gedaan waarom niemand in Kirgizie Happenings of Optredens organiseert. Hij was van mening dat het leven in Europa reeds volledig geplanned is, men kan ruim van te voren zien wat je te wachten staat. In Kirgizie is het leven zelf al een hele Happening, als men 's ochtends vroeg het huis verlaat, weet men niet waar je die avond slaapt en wat er die dag gebeurt. En tot nu toe is dat het meest karakterstieke aan de levenswijze in Kirgizie.Vandaag kregen we een telefoontje van het museum. De reclame agent heeft onze banner opgehangen en tevens de banner van de lopende expositie verwijderd...

 8 Maart 2008Poster van de expositie
Foto: Isabelle von Schilcher

Naar het postkantoor
Op het papier: POST

Onze zoektocht naar sponsoren is beeindigd. De aankondiging is ontworpen en zal komende maandag gedrukt worden. We hebben 500 posters, 500 flyers en een spandoek. Vannacht komt onze eerste medewerker en vriendin Nika aan in Bishkek en helaas voor haar kan ze gelijk aan de slag om mee te helpen. Vrijwel alle problemen lijken nu opgelost, er rest slechts een beetje angst dat de kelder ruimtes niet voldoende plaats bieden voor alle kunstwerken en tenslotte wacht ik nog op het laatste postpakketje in de hoop dat het op tijd aankomt. Volgende week geven we acte de presence op de televisie en daar ben ik tamelijk opgewonden over. Mijn publieke optreden had op een beter moment kunnen komen en Maxim kan zelfs momenteel niet meer lopen omdat hij zijn voet heeft verzwikt. We zullen dus waarschijnlijk een armoedige indruk achterlaten.

Naast jullie kunstwerken, zijn er inmiddels de resultaten van de workshops met jonge kunstenaars uit Bishkek, wiens werken ook in het museum zullen worden ge-exposeerd. Voor onze culturele bijdrage in deze hebben we hulp ontvangen van de [ Zwitserse Confederatie ], die o.a. de kosten dragen voor de materialen van de kunstwerken die momenteel uit de workshops komen.


In het pakketjes kantoor

Nazira bekijkt een kunstwerk

We willen graag alle kunstenaars van harte bedanken voor het inzenden van hun werk, het is bijna onwerkelijk wat zich hier afspeelt. De mensen die Kadicha's kantoor binnenkomen bekijken alle pakketjes en zijn ontzettend nieuwsgierig en opgewonden, en we laten natuurlijk alles wat mogelijk is zien. Alle lof die we over ons heen krijgen, sturen we bij deze direct door naar jullie, want zonder deze kunstwerken en zonder de toewijding van de kunstenaars, zouden we nooit iets hebben kunnen organiseren of exposeren.

Maxim heeft inmiddels een totale energie dip achter de rug en wil heel graag de tegen expositie in Berlijn organiseren ter zijner tijd, maar dan wel zonder alle organisatie stress. Ik zou ook zeker even wat rust kunnen gebruiken. [ DHL ] brengt al jullie werken naar Berlijn en daarmee zijn we erg blij omdat DHL ons volledig vertrouwen geniet.

Tenslotte nog vele warme groeten en dank aan Nürnberg, van waaruit we ondersteund zijn door [ Kunst- en Kurhuis Katana e.V. ]; er is dus nu zelfs een brug tussen Bishkek en Nürnberg. Ik ben er zelfs door aangemoedigd in mijn idee om persoonlijk naar Nürnberg af te reizen en de kunstenaars aldaar te bezoeken, hun werken terug te brengen, misschien wat eerste stenen te leggen in Nürnberg voor mijn eigen artistieke carriere of misschien om een kleine voordracht over Kirgizie te houden met videos van Kirgizische kunstenaars.

 16 Februari 2008Postuitgave op het hoofdpostkantoor

Stroomuitval

Helaas was het de afgelopen week, kort voor de sluitingsdatum van deelname, weer volledige chaos. Deze keer is de stroom en dus ook de internetverbinding uitgevallen. In het begin alleen bij ons thuis, later het hele stadsdeel waar wij wonen. Vanuit het internetcafe hebben we zo goed en kwaad als het ging geprobeerd alle emails te beantwoorden. Als we iemand zijn vergeten, vergeef het ons a.u.b.! We zijn inmiddels weer verbonden met de buitenwereld en proberen komend weekend nog een keer alle emails rustig door te werken. Momenteel halen we bijna elke dag pakketjes van het postkantoor, hoewel twee pakketjes bij de Kirgizische grens vastgehouden werden. Deze twee hebben we met daadkrachtige ondersteuning van ons team weten te bevrijden! In het begin leek het allemaal weer erg moeilijk, maar gelukkig had ze snel door dat het om pakketjes voor het museum ging en was alles zo opgelost.

 2 Februari 2008
Aankomstbevestinging van de pakketjes
door de Kirgizische Post

Aangekomen pakketjes tot vorige week

Tot onze spijt hebben we de website recentelijk wat genegeerd. Bij min 20 graden voelt Lätitia zich een beetje bevroren. Maxim, als echte Siberisch man, lijkt het weer niet te deren. Onze hoofdtaken momenteel bestaan simpelweg uit het beantwoorden van veel e-mails en het zoeken naar sponsors. Opwindend nieuws is wel dat het project vanaf nu onder auspicien van de Duitse ambassade te Bishkek valt. Bovendien geven we momenteel workshops, die tot nog meer spannende zaken zouden kunnen leiden. Bijzondere lof gaat uit naar alle deelnemende kunstenaars; we hebben al zo'n 60 pakketjes ontvangen en meestal zijn het er teveel tegelijk zodat we ze niet eens van het postkantoor naar het museum gedragen krijgen. Kadicha die voor het museum werkt, heeft dit meestal geheel alleen moeten doen. Haar kantoor begint zich langzaam te vullen. De inhoud van de pakketjes is ook erg spannend en het helpt ons om er nog wat extra energy in te stoppen en de vermoeidheids aanvallen te overwinnen.

 21 December 2007

Kerst wordt ook in Bishkek gevierd, maar naar Russisch gebruik, pas als de kerstman in de nacht van 31 december op 1 januari komt en geschenken meeneemt. We missen de westerse kerstlekkernijen momenteel wel. We wensen iedereen goede dagen en een goed nieuwjaar toe.

Voor de pers is er zelfs een geschenk: de persmededeling [ in het Duits  ], [ in het Engels  ] en [ in het Nederlands  ].

 30 November 2007

Nieuw is een [ aanmeldings formulier ] om onze planning te vergemakkelijken. We vragen derhalve alle kunstenaars die de intentie hebben om mee te doen, dit formulier ingevuld op te sturen per e-mail.

Het Kirgizische Nationale Museum voor Fine Arts is vanaf heden onze officiele partner. De expositie zal derhalve in het museum plaatsvinden en daarom is er helaas een [ verandering van adres ]. We vragen dus om de post/pakketjes direct naar het museum te sturen. Mocht iemand toch al iets naar het oude adres gestuurd hebben, dan zouden we daar graag bericht van ontvangen, zodat we achter deze pakketjes aan kunnen gaan.

 11 November 2007

We hebben al veel enthousiaste reacties ontvangen, wat ons erg verheugd, en hebben daarom besloten om ook in Berlijn deze expositie te organiseren. De «postpakketjes« worden na de expositie in Kirgizië naar Duitsland vervoerd. Aan deze tweede expositie zullen ook Kirgizische kunstenaars deelnemen.

Vanaf volgende week starten we met een serie interviews met Kirgizische kunsternaars. De interviews zullen daarna op deze site openbaar gemaakt worden.
© Ontwerp door [ Maxim Neroda ]