[ home ] [ impressum ] [ rus ] [ eng ] [ deu ]
 Nieuws  | Concept | Situatie | Tentoonstelling | Organisatie | Partners | Kontakt 

Kunst in Bishkek

De ineenstorting van de Sovjet Unie en de daarmee verbonden herorientering van Kirgizië biedt ook voor de kunst nieuwe kansen. De kunstenaars, die vooral in Moskou of Sint Petersburg opgeleid zijn, zijn onderdeel van de zoektocht naar een nieuwe identiteit voor het land en worden daarbij regelmatig beinvloed door het nieuwe nationalisme.

Vele afbeeldingen van yurts en paarden (die meest verspreidde symbolen Kirgizië) zijn in allerlei variaties verschenen, terwijl menig kunstenaar de socialistische stijl behield en verder werkte aan klassieke thema's; echt een eigen stijl ontwikkelen leek slechts weinige kunstenaars te lukken. Een passage in de binnenstad van Bishkek, die in de volksmond de Paardengalerij heet, herbergt een immens aanbod met schijnbaar traditionele kunst. Een kleine groep kunstenaars, die begrijpt wat het is om eigentijdse werken te maken en wiens werken maatschappelijke thema's weerspiegelen, vinden erkenning in de internationale kunstwereld. In het eigen land echter, kampen ze met veel onbegrip en weerstand.


Een typisch gastverblijf

Staatsmuseum voor Geschiedenis

De jonge Kunst scene

Om een levendige cultuur scene te laten ontstaan in Bishkek, blijkt het nodig te zijn de jeugd erbij te betrekken en te motiveren tot aktief meewerken. De lokale Kunstacademie wordt daarbij slechts een onbeduidende rol toebediend. De studenten worden daar naar academisch voorbeeld opgeleid, waarbij het onderwijsmateriaal nog stamt uit de Soviet tijden en nauwelijks toereikend is en een onderwerp als eigentijdse kunst blijft nagenoeg geheel achterwege. Passende lokaties voor evenementen en een regelmatig treffen, zoals b.v. de kunstcentra in het westen, zijn hier niet. Tot nu toe hebben jonge kunstenaars alleen ondersteuning gevonden bij organisaties als B'Art of Art East en namen ze deel aan los georganiseerde workshops. Samenwerking tussen lokale en internationale kunstenaars ziet er tot nu toe wel veel belovend uit. Voorbeeld workshop zijn te vinden op de volgende sites:

[ Metrobish ]
[ CEC ArtsLink: Central Asia ]

Uit verschillende oogpunten is het belangrijk om de jeugd voor kunst projecten te interesseren. Ten eerste betekent een ontmoeting met de international kunst ook een confrontatie met andere wereldbeelden, waarbij men ongehinderd door taalgrenzen niet alleen aan andere culturen kan proeven, maar ook iets meekrijgt van actuele maatschappelijke verhandelingen. De veelzijdigheid en vrijheid van de kunst motiveert om eigen ideeen te bespreken, een nieuwe ruimte te verschaffen en te bezetten en tenslotte om ook in de maatschappij meer interesse te wekken voor informele en subculturele initiatieven.


Politici

»Mers«

© Ontwerp door [ Maxim Neroda ]